bilhouse

Welkom op onze tijdelijke website

Op de Erasmusschool hebben wij oog voor ieder kind. Gericht op uitstekend onderwijs en goede resultaten bieden we een uitdagende leeromgeving voor de optimale ontwikkeling van al onze leerlingen. Waar nodig met extra uitdaging of hulp.

Ons onderwijs wordt in thema’s aangeboden die naadloos aansluiten bij de interesses van onze leerlingen. De Erasmusschool is meer dan leren alleen. Naast de reguliere lessen bieden we al onze leerlingen extra lessen gericht op taal en individuele talenten als dans, koken, tuinieren in de eigen tuin, muziek, theater en veel sport.

Wij vinden leren in een veilige omgeving belangrijk. Daarom leren we onze kinderen om op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Samen met onze ouders bieden we onze leerlingen de best mogelijke voorbereiding op de wereld van nu én straks!

Op dit moment werken wij achter de schermen aan onze nieuwe website. Tot deze gereed is kunt u voor meer informatie bij ons terecht via telefoon (070 - 3097073) of e-mail (info@obs-erasmus.nl)

Tot snel,

Team OBS Erasmus

bilhouse