Bijbelverhalen Nieuwe en Oude Testament


www.diascanner.tk


Van de diaseries over de bijbel zijn 16 powerpointpresentaties gemaakt. De dia's zijn gedigitaliseerd. Door op de betreffende titel te klikken bestaat de mogelijkheid om de diaserie te openen of te downloaden. Deze series kunnen op het digitale schoolbord vertoond worden maar zijn verder inactief.

1. Jezus geboorte en jeugd
2. Johannes de Doper
3. Jezus de wonderdoener
4. Jezus de leraar
5. Intocht Jeruzalem en gevangenneming
6. Jezus voor de rechters
7. Kruisiging
8. Van opstanding tot hemelvaart
9. Schepping
10. Kain en Abel
11. Abrahams offer
12. Jozef
13. Israėlieten in Egypte
14. Tocht naar het beloofde land
15. Samuel
16. Salomo