Vrijdag 24 maart deden onze groepen mee aan een door AH – georganiseerde opruimactie in de wijk.
In de Zuidwesterkrant is daarover een artikel te vinden.