Femke Dak
Iedere dag een nieuw avontuur! Dát is onze belofte aan kinderen. Met onze 60 kinderopvanglocaties in Haaglanden en ruim 100 jaar ervaring in de branche, zorgen wij ervoor dat jij met een gerust gevoel aan je dag kunt beginnen.

De buitenschoolse opvang van Femke Dak is gehuisvest in het nieuwe gebouw van de Brede Buurtschool Ambachtsgaarde 3. Femke Dak werkt samen met de Erasmusschool, de Petrus Dondersschool, de Springplank en de Nutsschool Woonstede.
Na schooltijd komen de kinderen samen in de gezellige groepsruimte met huishoek, bouwhoek, chillhoek en spelletjeshoek. De kinderen en de pedagogisch medewerksters kunnen gebruik maken van diverse ruimten van de Brede Buurtschool, zoals het kooklokaal, het technieklokaal, de computerruimte en het theater. In deze ruimten worden activiteiten aangeboden waarvoor de kinderen zich kunnen inschrijven. Naast de inspirerende binnenruimten is er een uitdagende buitenruimte gecreëerd. Er is een groot plein met mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Er is een gedeelte waarin natuur het thema is met bomen, struiken, moestuintjes, keien, hout, zand enzovoorts.

De jongste kinderen van de Erasmusschool worden door de pedagogisch medewerksters van Femke Dak na de reguliere schooltijd uit de klassen opgehaald. De oudere kinderen kunnen zelfstandig naar de groepsruimte komen. Tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen van 8.15 uur tot 18.30 uur van de opvang gebruik maken.

Overige soorten opvang van kindercentrum Femke Dak zijn dagopvang, halve dagopvang en schooltijdenopvang.

Kom langs!!
Nieuwsgierig en wil je graag met ons kennismaken? Je bent van harte welkom! Voor een vrijblijvende rondleiding of advies bel je Klantadvies 070 750 21 10 of mail je klantadvies@dakkindercentra.nl. Kijk ook op www.dakkindercentra.nl.

hoe was jouw dag