img_2033
Juf Inge Went geeft gymles. Om de gymlessen goed en vlot te laten verlopen zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Een regel is bijvoorbeeld dat een kind dat niet kan deelnemen aan de gymles een briefje meeneemt van de ouders waarin staat wat de reden is. Een andere regel is dat er verplicht gedoucht moet worden na afloop van de les. Ook hier moet een briefje worden meegenomen als dat niet mogelijk is.
Juf Inge heeft ook voor dit schooljaar obs Erasmus aangemeld voor diverse sporttoernooien. Ook komen er weer kennismakingscursussen aan. Kort om: het wordt voor onze school ook weer een sportief jaar.

Gymrooster 2018/2019

Tijd Dinsdag
8.30 – 9.15 3A
9.15 – 10.00 3B
10.00 – 10.30 Pauze
10.30 – 11.15 5A
11.15 – 12.00 6A
12.00 – 12.45 6B
12.45 – 13.45 Pauze
13.45 – 14.30 7A
14.30 – 15.15 8A
Tijd Woensdag
8.30 – 9.15 4A
9.15 – 10.00 4B
10.00 – 10.45 6A/6B (om de week)
10.45 – 11.30 5
Tijd Donderdag
8.30 – 9.15 4B
9.15 – 10.00 4A
10.00 – 10.45 Pauze
10.45 – 11.30 3B
11.30 – 12.15 3A
12.15 – 13.45 pauze
13.45 – 14.30 7A
14.30 – 15.15 8A