OBS Erasmus volgt de snelle ICT – ontwikkelingen op de voet.
Enkele weken geleden is het aantal laptops uitgebreid met 11. Nu kan bijna elke leerling in een groep met een laptop werken.
Er zijn er nu 11.
Ook werkt onze school met Snappet. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben allemaal een tablet ter beschikking gekregen. Daarop staan programma’s waaruit de leerkrachten een keuze kunnen maken. De bedoeling is voorlopig dat er gewerkt wordt met reken- en taalprogramma’s. Ook kunnen Nieuwsbegrip en Bloon via de tablet geoefend worden.
tablet1

tablet2

tablet3
De tablet wordt door onze school gezien als een hulpmiddel. Dat betekent dat de leerlingen niet de hele dag aan de tablet zitten en thuis ook nog eens een keer aan de tablet, I-pad of laptop en computer.

Verdere ICT – activiteiten
IMG_0453
De kleutergroepen beschikken over een touchscreen en 2 computers die aangesloten zijn op onze server.
Elke kleutergroep heeft een draadloze tablet. De groepen 3 t/m 8 hebben een digitaal smartboard met 2 leerlingcomputers die aangesloten zijn op onze server. Deze groepen hebben per toerbeurt tevens de beschikking over 5 laptops en enkele werkstations op de gang.

computeren3

computeren2

Laptops worden per groep op verschillende manieren ingezet.

computeren1

Onze website die beheerd wordt door meester Mike, directeur Keane en juf Marjolein is toegankelijk voor alle leerkrachten. Deze kunnen nu zelf foto’s en “content” plaatsen op de site. Het eindbeheer van de site ligt in handen van Sebassahmedia.
Het onderwijs in de groepen wordt ondersteund door programma’s “In the cloud”, d.w.z. dat de leerlingen en leerkrachten direct werken op de server van diverse uitgeverijen die zich verenigd hebben in www.basispoort.nl

toetsgroep12c

Juf Anneke van groep 1-2 C aan het werk met een leerling.

Zo leren de kinderen van groep 3 lezen via een programma op onze eigen server maar ook via “In the cloud”. Onze taalmethode Taalactief en rekenmethode Alles Telt beschikken over uitstekende computerprogramma’s op afstand. Dat geldt ook voor de software van Natuniek en De Blauwe Wereld. De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken met de begrijpend leesmethode “Nieuwsbegrip” waarmee onze leerlingen ook thuis kunnen werken. Op de server van de school staat ook nog uitstekende software waaronder Winpak, Wis en Reken en Veilig leren lezen.

Er zijn leerkrachten die tevens het programma www.bloon.nl gebruiken om de leerlingen op school en thuis de woordpakketten van Taalactief te laten oefenen.

Om onze ouders te informeren over tal van onderwijsactiviteiten maakt onze school gebruik van de digitale muurkant in Kleurrijk.

infoscherm