OBS Erasmus volgt de snelle ICT – ontwikkelingen op de voet.

Ook werkt onze school met Snappet. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben allemaal een tablet ter beschikking gekregen. Daarop staan programma’s waaruit de leerkrachten een keuze kunnen maken. De bedoeling is voorlopig dat er gewerkt wordt met reken- en taalprogramma’s. Ook kunnen Nieuwsbegrip en Bloon via de tablet geoefend worden.

De tablet wordt door onze school gezien als een hulpmiddel. Dat betekent dat de leerlingen niet de hele dag aan de tablet zitten. Deze worden ingezet om lesstof te maken.

Verdere ICT – activiteiten

De kleutergroepen beschikken over een touchscreen en 2 computers die aangesloten zijn op onze server.
Elke kleutergroep heeft een tablet. Er wordt druk aan gewerkt om de groepen 3 t/m 8 ook te voorzien van een touchscreen bord.

Laptops worden per groep op verschillende manieren ingezet.

De website wordt beheerd door meester Mike. Het eindbeheer van de site ligt in handen van Sebassahmedia.
Het onderwijs in de groepen wordt ondersteund door programma’s “In the cloud”, d.w.z. dat de leerlingen en leerkrachten direct werken op de server van diverse uitgeverijen die zich verenigd hebben in www.basispoort.nl

Zo leren de kinderen van groep 3 lezen via een programma op onze eigen server maar ook via “In the cloud”. Onze taalmethode Taalactief en rekenmethode Alles Telt beschikken over uitstekende computerprogramma’s op afstand. Dat geldt ook voor de software van Natuniek en De Blauwe Wereld. De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken met de begrijpend leesmethode “Nieuwsbegrip” waarmee onze leerlingen ook thuis kunnen werken.

Er zijn leerkrachten die tevens het programma www.bloon.nl gebruiken om de leerlingen op school en thuis de woordpakketten van Taalactief te laten oefenen.

Om onze ouders te informeren over tal van onderwijsactiviteiten maakt onze school gebruik van de digitale muurkant in Kleurrijk.

infoscherm