OBS Erasmus volgt de snelle ICT – ontwikkelingen op de voet.

Ook werkt onze school met Snappet. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben allemaal een tablet ter beschikking gekregen. Daarop staan programma’s waaruit de leerkrachten een keuze kunnen maken.

De tablet wordt door onze school gezien als een hulpmiddel. Dat betekent dat de leerlingen niet de hele dag aan de tablet zitten. Deze worden ingezet om lesstof te maken.

Verdere ICT – activiteiten
 

Laptops worden per groep op verschillende manieren ingezet.
De website wordt beheerd door meester Mike en meester Daan. Het eindbeheer van de site ligt in handen van Sebassahmedia.
Het onderwijs in de groepen wordt ondersteund door programma’s “In the cloud”, d.w.z. dat de leerlingen en leerkrachten direct werken op de server van diverse uitgeverijen die zich verenigd hebben in www.basispoort.nl

Zo leren de kinderen van groep 3 lezen via een programma op onze eigen server maar ook via “In the cloud”. Onze taalmethode Taal Actief en rekenmethode Alles Telt beschikken over uitstekende computerprogramma’s op afstand. De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken met de begrijpend leesmethode “Nieuwsbegrip” waarmee onze leerlingen ook thuis kunnen werken.

Om onze ouders te informeren over tal van onderwijsactiviteiten maakt onze school gebruik van de digitale muurkant in Kleurrijk.

infoscherm