naamschool

Op obs Erasmus is ieder kind welkom. U kunt zich altijd melden bij de directeur van onze school: de heer M. Keane. Hij geeft u graag een rondleiding zodat u de werkwijze van de school kunt leren kennen.

speldje

Aangezien de school verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind, zal bij aanmelding altijd gekeken worden naar de zorg die uw kind behoeft. In de meeste gevallen kan obs Erasmus de zorg bieden die het kind behoeft en zal het kind worden toegelaten en ingeschreven. In enkele gevallen kan het zijn dat kinderen worden doorverwezen naar een andere school in verband met een afwijkende zorgbehoefte.

Als er sprake is van een verhuizing zal obs Erasmus, altijd contact opnemen met de basisschool waar uw kind vandaan komt. Dit is om informatie in te winnen over de zorgbehoefte, geschiedenis en niveau van uw kind zodat obs Erasmus goed voorbereid is op de komst van de nieuwe leerling. Na dit contact tussen de scholen is het pas mogelijk om de zorgbehoefte van het kind te bepalen en uw kind definitief te plaatsen.

De gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen Primair Onderwijs hebben eind 2011 afspraken gemaakt over de invoering van de minimumleeftijd voor één jaar voor aanmelding. Dit met als doel de aanmelding in het basisonderwijs transparanter en eerlijker te maken voor ouders en leerlingen. Informatie ten aanzien van de aanmeldleeftijd is te vinden op de website eenaanmeldleeftijd.nl.

Ondanks de minimum aanmeldleeftijd die door de gemeente is voorgeschreven, bent u altijd van harte welkom – ongeacht hoe oud uw kind ook is – om zich op obs Erasmus te melden, de sfeer te proeven en om informatie over onze school in te winnen. Wij staan u graag te woord en leiden u graag rond door de school.

hoofdingang