U heeft er vast weleens van gehoord, de medezeggenschapsraad ofwel MR. Maar wat is het eigenlijk en waar dient het voor? De MR bestaat dit jaar uit 2 leerkrachten en 2 ouders. Zo’n 5 keer per jaar komen we bij elkaar om te bespreken hoe de school nog beter kan functioneren. Onder andere zaken als veiligheid in en om de school, het lesaanbod en Nederlands spreken komen aan bod.

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedere belangstellende worden bijgewoond. Het woord voeren mag alleen wanner u lid bent, of wanneer de MR hier toestemming voor geeft.

Wij stellen het zeer op prijs als u mee wilt denken en mocht u vragen hebben staan wij u graag te woord. Ook is er sinds kort een MR mailadres (…) voor uw vragen en opmerkingen.

Datums van geplande MR vergaderingen zullen op de website bekend worden gemaakt en ook de notulen zullen hier te vinden zijn.