19 mrt

Belangrijke data

  15 maart landelijke staking, school gesloten

 20 maart Open dag en Presentaties LKP

20 maart rapportbesprekingen

21 maart studiedag, geen school voor alle leerlingen

4 april schooltandarts controle

Rapporten en voortgangsgesprekken

De leerlingen krijgen vandaag de rapporten mee. De voortgangsgesprekken vinden plaats op woensdag 20 maart, alle ouders worden verwacht. Bij de klassen hangen weer de intake lijsten waar u zich kunt inschrijven.

Open dag Obs Erasmus

Woensdag 20 maart vindt deze dag plaats, in onderstaand schema ziet u wanneer er activiteiten plaatsvinden. Alle ouders zijn van harte welkom om ook bekenden en onbekenden mee te nemen. Wij vinden het natuurlijk leuk om onze school te laten zien.

Ochtend programma

gymzaal:

8.45 – 9.45                    lkp presentaties groep 1 t/m 3

10.00 – 11.00                   lkp presentaties groep 4 t/m 8

Aula Kleurrijk

8.45 – 9.45                     onderbouw presentaties dans en muziek 

10.00 – 11.00                   bovenbouw presentaties dans en muziek

lokalen groep 4 t/m 8:

8.45 – 9.45                    lessen rekenen, taal en/of spelling

lokalen groep 1 t/m 3:

10.30 – 11.30                   lessen rekenen, taal en/of spelling

Middag-en avond programma

14.00 -17.00 uur en 18.00 – 20.00 uur

Presentatie techniek, kunst, koken in de centrale hal op de begane grond.

Presentatie sport in de speelzaal op de begane grond.

Geboorte

Nefise uit groep 7 en Nisa uit groep 3a hebben op 5 maart een broertje gekregen, hij heet Poyraz. Moeder en zoon maken het goed.

Van harte gefeliciteerd!

Gastles mondhygiene 

Wij zijn Sadaf en Golan, studeren Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht en zitten momenteel in het derde studiejaar. Voor een kinderproject in opdracht van Hogeschool Utrecht, zullen wij aan kinderen van alle klassen voorlichting en instructie geven met betrekking tot de mondhygiëne. Dit gaan wij doen door korte activiteiten (maximaal 20 minuten) met de kinderen te doen waarbij zij aan het eind wat mee krijgen voor thuis. Dit bestaat uit tandpasta’s, tandenborstels en informatiefolders. Deze mondhygiëne informatiedagen zullen plaatsvinden op 4 en 5 april. Mocht u bezwaren en of vragen hebben over de les dan kunt u zich richten tot de directie/administratie van de school.