15 mrt

Nieuwsbrief 15 maart 2018

 

Open dag obs Erasmus

Op woensdag 21 maart vindt de jaarlijkse open dag van onze school plaats. Alle ouders en belangstellende zijn dan de hele ochtend van harte welkom bij ons op school. Er kan in alle klassen gekeken worden. Er wordt gewoon lesgegeven. Dit geeft een idee over hoe wij lesgeven en hoe het er bij ons op school toegaat. Er zijn speciale LKP lessen in de gymzaal. Zo zijn er allerlei dans en muziek optredens. De groepen 1 t/m 4 vanaf 8.45 tot 9.45 uur en de groepen 5 t/m 8 vanaf 10 tot 11 uur. De kinderen hebben hard geoefend en vinden het dan ook erg leuk als er veel ouders komen kijken.

Thema avond De Vreedzame School

Gisteren vond de thema avond plaats, we waren erg blij met de grote opkomst, dit vinden wij erg fijn omdat de Erasmusschool de betrokkenheid van de ouders erg belangrijk vindt. De Vreedzame school zal dan een nog groter succes kunnen worden. De Ouderraad had voor lekkere hapjes gezorgd. Dank jullie wel! Na de introductiefilm gingen de ouders naar de diverse klassen. In de klas van juf Suzanne werd een soort spel gedaan.

 

 

Te laat komen

Nog steeds komen er heel veel leerlingen te laat de klas in. Wij verwachten dat alle kinderen om 8.25 uur op school zijn. De lessen beginnen dan om 8.30 uur. De afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag zal ons wellicht hierin gaan ondersteunen.

Paasontbijt

Het Paasontbijt vindt dit jaar plaats op woensdag 28 maart. Dit staat verkeerd vermeld in de kalender!

 

Opening Vreedzame wijk

Op woensdag 28 maart vindt de feestelijke ondertekening van de intentieverklaring voor Vreedzame Wijk Vrederust plaats. Hiermee wordt de start van Vreedzame Wijk voor Vrederust gevierd en afgetrapt door een aantal organisaties uit de wijk. We hopen dat nog meer organisaties zich zullen aansluiten bij dit initiatief de komende tijd. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op 28 maart om 11.30 uur op het plein van BBS Kleurrijk aan de Ambachtsgaarde. Het programma duurt tot ca. 12.30 uur.

Dag juf Patricia en hallo juf Gieta

Eind april gaat juf Patricia onze school verlaten, zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een school in Zoetermeer, we vinden het heel jammer maar wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school. We hebben gelukkig een vervanger gevonden. Zij heet juf Gieta Moti en zij zal al de taken van juf Patricia overnemen. Juf Gieta, van harte welkom op onze school!