22 mrt

Succes Open dag obs Erasmus

Afgelopen woensdag was de open dag, heel veel ouders kwamen in de klassen kijken en ook de LKP optredens werden druk bezocht.

Vrije dagen

Alle kinderen zijn vrijdag 30 maart en maandag 2 april vrij i.v.m. Pasen, we wensen iedereen fijne dagen. Op vrijdag 20 april zijn alle kinderen om 15 uur vrij, dit is i.v.m. de Koningsspelen.

 Speciale hesjes nieuwe leerlingen

De school heeft gele hesjes aangeschaft voor alle nieuwe (4 en 5-jarigen) leerlingen. De leerlingen krijgen, zonodig, enkele weken deze hesjes aan tijdens het buitenspelen en bij de TSO. Dit is voor hun veiligheid. Ze zijn nog niet gewend op de school en zo kan er extra op ze gelet worden. Ook gaat er altijd iemand mee als ze bijv. naar binnen moeten.

Brandalarm

De afgelopen periode is er een paar keer door een onbekende op het brandalarm gedrukt, dit gebeurde precies om half 4, wat natuurlijk heel vervelend was voor de leerlingen, de ouders en natuurlijk de leraren. Excuses voor het ongemak. Er is op onze school een heel team BHV-ers, die zijn getraind om de leerlingen op een veilige manier naar buiten te brengen. Door deze onaangekondigde oefeningen is de Erasmusschool goed voorbereid op een mogelijke calamiteit.

Wij zijn in onderzoek wie dit alarm heeft ingedrukt, zodra we uitvinden wie dit gedaan heeft, schakelen wij de politie in voor een proces verbaal.

 Oudertevredenheidsonderzoek

Alle ouders van de school hebben een enquête ontvangen van Steda. Dit bedrijf voert een onderzoek uit naar de tevredenheid van ouders over onze school. Wij verzoeken iedereen om dit onderzoek in te vullen. Zo kunnen we kijken waar en hoe we eventueel kunnen verbeteren. Dit onderzoek is anoniem, dit betekent dat de school NIET de namen van de ouders zal zien. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kunt u uitleg vragen bij de directie.

 Museumbezoek

Op maandag 26 maart gaan de groepen 7 en 8 naar het Zeeheldentheater voor de voorstelling ‘De Drie B’s.’

Tandarts

Op dinsdag 3 april komt de schooltandarts langs bij ons op school voor de jaarlijkse controle.

Paasontbijt

Het Paasontbijt vindt dit jaar plaats op woensdag 28 maart. Dit staat verkeerd vermeld in de kalender!

 

Ziekmeldingen

Binnenkort kunt u via de website uw kind ziekmelden. U kunt dan ook aangeven of uw kunt later op school zal zijn.

Meester Cey

Afgelopen dinsdag heeft meester Cey ons doorgegeven dat hij per direct een andere baan heeft aangenomen. We vinden het heel jammer dat hij niet meer bij ons op school dansles geeft. We zijn bezig met een passende vervanger.

Opening Vreedzame wijk

Op woensdag 28 maart vindt de feestelijke ondertekening van de intentieverklaring voor Vreedzame Wijk Vrederust plaats. Hiermee wordt de start van Vreedzame Wijk voor Vrederust gevierd en afgetrapt door een aantal organisaties uit de wijk. We hopen dat nog meer organisaties zich zullen aansluiten bij dit initiatief de komende tijd. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op 28 maart om 11.30 uur op het plein van BBS Kleurrijk aan de Ambachtsgaarde. Het programma duurt tot ca. 12.30 uur.