26 apr

Vrije dagen

  • Morgen begint de meivakantie. Alle kinderen zijn dan vrij tot en met 11 mei.
  • Maandag 21 mei zijn alle kinderen ook vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag.
  • Maandag 28 mei zijn de groepen 1 en 2 vrij i.v.m. een studiedag.

 Blikjes

Op woensdag 30 mei hebben wij een groot concert met de hele school, wij verzoeken iedereen om blikjes te sparen. Het gaat om de middenmaat, zie foto, waar bijvoorbeeld knakworstjes, gepelde tomaten in zitten. Graag inleveren zonder etiket en schoongemaakt. Hier worden dan muziekinstrumenten van gemaakt.

 

Dag juf Patricia en hallo juf Gieta

Vandaag is de laatste werkdag van juf Patricia, zij gaat na de meivakantie beginnen op een school in Zoetermeer. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet als Intern begeleider en als leerkracht en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. Na de meivakantie zal juf Gieta haar taken als intern begeleider overnemen, zij zal op woensdag dan ook voor groep 1/2 C staan. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar succes.

 Schoolfruit

De leerlingen krijgen na de meivakantie geen schoolfruit meer. Ze hebben dit ongeveer 5 maanden gratis ontvangen via de Europese Unie. Wij gaan dit uiteraard weer aanvragen voor het volgende schooljaar. De kinderen hebben genoten van al het fruit. Wilt u weer zelf fruit meegeven aan uw kind?

 Schoolreisje

Vrijdag 22 juni gaan we op schoolreisje. De kleutergroepen gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. De groepen 3 t/m 7 gaan dit jaar naar familiepark Drievliet. De kosten van het schoolreisje bedragen 25 euro per kind. Hierbij is de entree van het park, het vervoer, de verzekering en een ijsje inbegrepen. Wij verzoeken u dan ook om de 25 euro gepast in een envelop af te geven bij de leerkracht. De leerkracht heeft geen wisselgeld.

Zomerschool

Tijdens de zomervakantie is het voor onze leerlingen weer mogelijk om naar de Zomerschool te gaan. Alle leerlingen hebben het inschrijfformulier ontvangen. De Zomerschool is in de eerste twee weken van de zomervakantie open, van maandag 16 juli tot en met donderdag 26 juli. U kunt uw kind(eren) opgeven voor de zomerschool  door het strookje uiterlijk 18 mei in te leveren.

 Schoolfotograaf

Op maandag 4 juni is de schoolfotograaf aanwezig.

Ziekmeldingen

Vanaf heden kunt u via de website van obs Erasmus, www.obs-erasmus.nl, uw kind ziekmelden via het speciale kopje ziekmelden/absentie. Dit graag doen voor 9 uur. Ook kunt u aangeven als uw kind absent is voor een andere reden, bijv. tandarts of dokter. Na de meivakantie graag op deze manier uw kind ziekmelden.   Na de zomervakantie kan het niet meer telefonisch.