27 sep

Belangrijke data

1 oktober: studiedag leerkrachten groepen 1 en 2, kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij.

Herfstvakantie: 22 oktober tot en met 26 oktober

 

 

Wijziging: Schooltandarts

Op vrijdag 5 oktober komt de schooltandarts voor de halfjaarlijkse controle op school.

Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober begint de kinderboekenweek, het thema dit jaar is Vriendschap. Ook dit jaar maken wij er een heel feest van. Op 1 oktober vindt de feestelijke opening plaats. Bij de klassen hangen lijsten waarop ouders zich kunnen opgeven om ook voor te lezen in de klas.

Ook hebben alle bibliotheken in Den Haag speciale programma’s die over dit thema gaan. Zo geven Woezel en Pip 3 oktober een gratis voorstelling in de Centrale Bibliotheek in het centrum van Den Haag.

Brandoefening

Vandaag is er een brandoefening geweest, alle leerlingen deden het heel goed, de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten staat natuurlijk voorop. Onder leiding van Koos is alles goed verlopen. De oefening wordt natuurlijk uitgebreid geëvalueerd en de verbeterpunten geïmplementeerd.

Pesten

  • De Erasmusschool heeft een anti-pest protocol.
  • De Erasmusschool heeft twee anti-pest coordinatoren, namelijk juf Mirjam en juf Monique.
  • De Erasmusschool pakt het pesten aan op een ‘vreedzame’ manier.
  • De pestgevallen worden altijd geregistreerd.
  • Wij verzoeken alle leerlingen en ook hun ouders om gevallen van pesten altijd te melden. Dit in het eerste geval bij de leerkracht en dan wordt, zonodig, ook de anti-pest coordinator ingeschakeld.
  • Pesten op de Erasmusschool wordt niet toegestaan.

Museumbezoeken

–         Op dinsdag 2 oktober gaan de leerlingen van de groepen 3B, 6A en 7 naar het Museon. Om 8.30 uur vertrekt de bus, graag allemaal op tijd in de klas.

–         Op maandag 8 oktober gaan de groepen 1/2C en 1/2D naar het Museon. Ook dan vertrekt de bus om 8.30 uur. Ook graag nu weer alle kinderen op tijd in de klas.