28 mrt

Belangrijke data

1 april uitreiking certificaten wijkmediatoren
4 en 5 april gastles mondhygiëne
9 april schooltandarts
10 april Paasontbijt
11 april sportdag groep 5 en 6
12 april Koningsspelen, sportdag groepen 1 en 2 en de groepen 7 en 8
12 april leerlingen om 12 uur vrij
16, 17 en 18 april Cito Eindtoets

Certificaten Wijkmediatoren

Maandag 1 april krijgen onze wijkmediatoren hun certificaat uitgereikt door de wethouder Kavita Parbhudayal. Zij hebben hiervoor trainingen gevolgd,  gegeven door stichting vreedzaam en een middag stage gelopen bij jongerenwerk.

De uitreiking vindt plaats op het schoolplein voor Kleurrijk van 15.00 tot 15.30 uur. Alle groepen van de Erasmusschool zullen hierbij aanwezig zijn.

Alle ouders zijn uiteraard ook van harte welkom.

Schooltandarts

De schooltandarts is verzet naar dinsdag 9 april.

Zomerschool

Ook dit jaar kunnen leerlingen van groep 2 t/m 8 naar de zomerschool. Dit begint op maandag 22 juli en duurt t/m donderdag 1 augustus. U heeft hier een aparte email van ontvangen. Graag de formulieren zo spoedig mogelijk inleveren bij de administratie. De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen allemaal in het oranje komen. Alle leerlingen zijn die dag om 12 uur vrij.

Beste ouders,
 
Op maandag 15 april komt er een voedingsdeskundige langs tijdens de ouderochtend van 8.30 -9.30 uur. Ze zal informatie geven betreffende gezonde voeding en gezonde traktaties. 

Mijn Schoolinfo

Alle ouders hebben het formulier ontvangen m.b.t. Mijn Schoolinfo. Kunt u dit zo spoedig mogelijk activeren? Binnenkort zult u allerlei informatie zoals de nieuwsbrief en activiteiten van uw klas op Mijn Schoolinfo ontvangen. Meester Mike zal op woensdag 3 april en donderdag 4 april van 8.30 tot 9.30 uur in de hal aanwezig zijn om allerlei vragen te beantwoorden en u te helpen als het niet gelukt is.