28 mrt

  • By Marjolein Lloyd
  • In Nieuws
  • Comments Off

Vrije dagen

  • Alle kinderen zijn vrijdag 30 maart en maandag 2 april vrij v.m. Pasen.
  • Alleen de kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vrijdag 13 april vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten van die groepen.
  • Op vrijdag 20 april zijn alle kinderen om 15 uur vrij, dit is i.v.m. de Koningsspelen.

 

Nieuwsbrief

Bij veel ouders komt de nieuwsbrief via de email in de map ongewenste mail/spam terecht. Wij kunnen dit niet veranderen, dit is een instelling bij de mailprovider. U kunt dit zelf wijzigen. Vanaf heden verschijnt de nieuwsbrief elke twee weken, dus niet meer wekelijks.

Koffieochtend

Als vervolg op de thema avond De Vreedzame School organiseren wij op maandag 28 mei een gezellige koffieochtend om wat uitgebreider met elkaar over dit onderwerp te praten. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Mirjam of juf Monique.

 Ziekmeldingen

Vanaf heden kunt u via de website van obs Erasmus, www.obs-erasmus.nl, uw kind ziekmelden via het speciale kopje ziekmelden/absentie. Dit graag doen voor 9 uur. Ook kunt u aangeven als uw kind absent is voor een andere reden, bijv. tandarts of dokter. Na de meivakantie kunt u niet meer telefonisch uw kind ziekmelden.

 

Paasontbijt

Het paasontbijt dit jaar was weer heel erg leuk, in sommige klassen kwamen de kinderen in pyama’s! Ook hebben ze allemaal lekker gegeten. Dank aan de ouderraad die ook dit jaar weer veel werk hebben verricht.

Opening Vreedzame wijk

Woensdag 28 maart vond de feestelijke ondertekening van de intentieverklaring voor Vreedzame Wijk Vrederust plaats. Hiermee wordt de start van Vreedzame Wijk voor Vrederust gevierd en afgetrapt met een aantal organisaties uit de wijk. Er waren heel veel mensen en er was een opvoering van een rapper, onze kinderen deden leuk mee. Jeugdjournaal en tv West hebben opnames gemaakt. Alle kinderen kregen een sleutelhanger met een wereldbol cadeau!

Tandarts

Op dinsdag 3 april komt de schooltandarts langs bij ons op school voor de jaarlijkse controle. Alle kinderen die zijn aangemeld worden gecontroleerd.

Oudertevredenheidsonderzoek

Alle ouders van de school hebben een enquête ontvangen van Steda. Dit bedrijf voert een onderzoek uit naar de tevredenheid van ouders over onze school. Wij verzoeken iedereen om dit onderzoek in te vullen. Zo kunnen we kijken waar en hoe we eventueel kunnen verbeteren. Dit onderzoek is anoniem, dit betekent dat de school NIET de namen van de ouders zal zien. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kunt u uitleg vragen bij de directie.