01 feb

Belangrijke data

1 februari museumbezoek groep 3A

13 februari Studiedag, leerlingen geen school25 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie

Bijzonder project

Dit jaar is er geen projectweek, maar wij hebben afgesproken om dit schooljaar iets met de ouderen in het bejaardentehuis te doen. De commissie is hiermee aan de slag gegaan. Wij hebben contact gelegd met het Carel van den Oeverhuis en zij zijn erg enthousiast omdat zij ook net van plan waren ons te benaderen. Omdat zij graag iets rond de periode van Valentijn willen organiseren, leek het ons leuk om dit te combineren. Het vindt plaats vanaf maandag 11 februari tot en met vrijdag 22 februari.

 – Alle groepen zullen een bezoek afleggen, dit gebeurt uiteraard met genoeg begeleiding.

– Alle groepen maken een presentje (kaart, tekening, gedichtje etc.) voor de ouderen om tijdens het bezoek te geven.

– Alle groepen leren het lied ‘Alles is liefde’ van Blof aan om samen met de ouderen te zingen.

Gevonden voorwerpen

De houten bak bij de ingang van het schoolplein met gevonden voorwerpen is weer bijna vol. Eind volgende week zal deze worden geleegd en naar het goede doel worden gebracht.

Emailwijzigingen en nieuwe telefoonnummers

Kan iedereen, zo snel er een wijziging is, dit doorgeven aan de administratie? Het gebeurt nog steeds regelmatig dat de administratie niet de juiste gegevens heeft.

Kinderen afmelden

Verzoek aan alle ouders, het komt regelmatig voor dat kinderen naar de dokter, tandarts of logopedie moeten tijdens schooltijd. Kunt u dit altijd vooraf melden bij de leerkracht. Er zijn soms toetsen etc. gepland die dan gemist worden.