05 apr

  • By Marjolein Lloyd
  • In Nieuws
  • Comments Off

 Vrije dagen

Alleen de kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vrijdag 13 april vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten van die groepen.

Op vrijdag 20 april zijn alle kinderen om 15 uur vrij, dit is i.v.m. de Koningsspelen.

 

Schoolreisje

Vrijdag 22 juni gaan we op schoolreisje. De Kleutergroepen gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. Een erg leuk park waar jonge kinderen spelen en ontdekken. De groepen 3 t/m 7 gaan dit jaar naar familiepark Drievliet. De kosten van het schoolreisje bedragen 25 euro per kind. Hierbij is de entree van het park, het vervoer, de verzekering en een ijsje inbegrepen. Wij verzoeken u dan ook om de 25 euro gepast in een envelop af te geven bij de leerkracht. De leerkracht heeft geen wisselgeld. Ouders met een ooievaarspasje kunnen dit bij de administratie laten scannen.

Oudertevredenheidsonderzoek

Alle ouders van de school hebben een enquête ontvangen van Steda. Dit bedrijf voert een onderzoek uit naar de tevredenheid van ouders over onze school. Wij verzoeken iedereen om dit onderzoek in te vullen. Zo kunnen we kijken waar en hoe we eventueel kunnen verbeteren. Dit onderzoek is anoniem, dit betekent dat de school NIET de namen van de ouders zal zien.

Ziekmeldingen

Vanaf heden kunt u via de website van obs Erasmus, www.obs-erasmus.nl, uw kind ziekmelden via het speciale kopje ziekmelden/absentie. Dit graag doen voor 9 uur. Ook kunt u aangeven als uw kind absent is voor een andere reden, bijv. tandarts of dokter. Na de meivakantie kunt u niet meer telefonisch uw kind ziekmelden.

Cito toetsen

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april vinden de CITO toetsen voor groep 8 plaats. De leerlingen van groep 8 hebben deze dagen andere schooltijden, u krijgt hierover apart bericht.