07 apr

  • By robnihot
  • In Nieuws
  • Comments Off

Leerlingen vrij
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pasen.

Schoolplein
Het schoolplein is af!! Maandag 10 april wordt dit in de loop van de dag vrijgegeven. De kinderen zullen worden gewezen op de mogelijkheden en de gevaren.

Paasontbijt
Woensdag 12 april hebben we het Paasontbijt. De kinderen krijgen een lekker ontbijt van brood, crackers, beschuit en een eitje. De kleuters gaan daarna paaseitjes zoeken. De andere kinderen doen een eigen programma in de klas. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten. Laat nog even weten als er allergieën zijn.
Nieuws uit groep 1/2C
Thema: lente. Een echte kip op de boerderij!!

Schooltandarts
Dinsdag 11 april komt de schooltandarts, alle kinderen die zijn aangemeld worden gecontroleerd.

Waterpokken
Er heerst waterpokken op school, de kinderen mogen volgens de GGD weer op school verschijnen als de waterpokken zijn opgedroogd. Heeft uw kind vlekjes wilt u dit laten onderzoeken door de huisarts.

Hulpouders gevraagd
Op woensdagmiddag 12 april gaan we, samen met de Petrus Dondersschool, de tuin weer in en zoeken hulp voor onkruid wieden en plantjes planten. Ouders en kinderen uit de bovenbouw zijn welkom. Tussen 12.30-13.00 uur beginnen we.

Museumbezoek
Maandag 10 april gaan de groepen 1/2A en 1/2B naar het Gemeentemuseum voor de les: een vliegende start – vier de lente in het museum. Groep 1/2A gaat in de ochtend en groep 1/2B gaat in de middag.

Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen is weer overvol. Vlak voor de meivakantie zal deze worden geleegd en de kledingstukken etc. worden dan aan het goede doel gegeven. Dus voor de vakantie graag even kijken of er iets tussen ligt.

Spreekwoord van de week:

Met de kippen op stok gaan. Betekenis: vroeg naar bed gaan.