11 mei

  • By robnihot
  • In Nieuws
  • Comments Off

Studiedag groepen 1 en 2
Op maandag 15 mei zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten van deze groepen.

Entreetoets
Op dinsdag 16 mei starten de kinderen van groep 7 met de entreetoets. Alle voorbereidingen zijn gedaan. De uitslag bepaalt mede hun voorlopig advies. Onderzoeken hebben bewezen dat goede voeding en voldoende slaap zeer belangrijk is voor de concentratie van de leerlingen. Ook is het belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. De toets begint om 8.30 uur. Ouders worden geïnformeerd over het advies als de uitslag binnen is. Dit duurt ongeveer 4 weken.

Opnames TV West
Afgelopen dinsdag kwam TV-west in groep 5 filmen voor het programma ‘Het grijze koppen orkest’. In dit programma gaan ouderen van het bejaardentehuis en groep 5 samen een lied instuderen onder leiding van een dirigent. In de klas werd het lied en een rap geoefend en werden een aantal kinderen geïnterviewd. Vrijdag gingen de kinderen van groep 5 naar het bejaardentehuis om daar samen met de ouderen op te treden en een videoclip op te nemen.


Conferentie
Op woensdag 24 mei, om 14.00 uur tot 17.00 uur, organiseert Kleurrijk een conferentie in theater Dakota. Het sprekend kind, Tedx talks for kids. Onze kinderen vertellen prachtige, aandoenlijke en waargebeurde verhalen in het theater. Het zijn verhalen met een boodschap voor volwassen. Wilt u komen kijken dan kunt u zich aanmelden bij info@obs-erasmus.nl.
Kaartjes kosten 2,50 euro. Wees er snel bij want op is op!

Leerlingtevredenheidsonderzoek
Bij de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 wordt volgende week en tevredenheidsonderzoek afgenomen. Er worden vragen aan de leerlingen gesteld om te kijken hoe ze het vinden op school. Het onderzoek is anoniem, ze hoeven dus niet hun naam er bij te zetten. Leerlingen worden niet aangesproken op het antwoord wat ze gegeven hebben. Voorbeeld van een vraag: Hoe vind je het schoolgebouw? Heb je vriendjes/vriendinnetjes in de klas? Hoe vind je taal, rekenen of gym? Het onderzoek wordt afgenomen via de computer en een extern bureau maakt dan een analyse. Het doel is om te kijken waar en hoe we de school nog leuker/fijner kunnen maken voor de leerlingen en waar de knelpunten liggen.

Schoolafspraken
In de meivakantie zijn er in de school borden opgehangen met daarop de schoolafspraken. Deze afspraken gelden voor iedereen die in onze school rondloopt.

Filmfestival
Groep 8 heeft dit jaar weer een film gemaakt en hoopt hiermee weer te winnen, daar hebben we uw hulp bij nodig! Wij verzoeken iedereen om naar de website
www.krff.nl/?s=Erasmus te gaan, de film te bekijken en zoveel mogelijk te delen onder familie en vrienden! Een positief commentaar achterlaten bezorgd ons nog meer punten.

Sportdag
De BST-sportdag was weer heel erg leuk. De zevende keer alweer. Het weer zat mee, hoewel het best fris was. Jullie waren allemaal in topvorm. De meiden van groep 5 begonnen goed. Zij deden het koningsdansje voor alle scholen, zodat iedereen lekker meekon dansen. Bij alle spellen zag je de Erasmusschool vol inzet en sportief meedoen. Niet alleen omdat jullie weer een finaleplaats hebben gehaald, onze school werd tweede, maar vooral de manier waarop! Heel fijn was dat er weer een heel aantal moeders en broers of zussen de teams gingen leiden. Heel erg bedankt! Zonder hulp kan een sportdag niet bestaan. En de kinderen vinden het erg gezellig, dus graag volgend jaar weer.

Graag stel ik me aan u voor:
Mijn naam is Michelle van Nieff. Ik ben werkzaam bij XtraPlus als schoolmaatschappelijk werker. Vanaf 11 mei zal ik iedere donderdag op basisschool Erasmus aanwezig zijn. Ik vervang hiermee Lenneke van der Aart.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
Bij vragen zoals bijvoorbeeld: Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
• Heeft u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
• Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
• Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. Wilt u meer weten, kom dan gerust langs. U kunt mij ook bellen: 06-19030691. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.smw-basisschool.nl

Te laat komen
Nog steeds komen heel veel kinderen te laat in de klas. Graag de kinderen om 8.25 uur in de klas brengen. De deuren gaan om 8.30 uur dicht.

Gevonden voorwerpen
Volgende week wordt de mand met gevonden voorwerpen weer door meester Koos geleegd. Alle kledingstukken en handdoeken en tassen gaan dan naar het goede doel. Dus zit er nog iets tussen dan graag meenemen.

Spreekwoord van de week:
Spreekwoord: Het zonnetje in huis zijn.

Betekenis: Iemand die vreugde en plezier brengt.