26 okt

  • By Marjolein Lloyd
  • In Nieuws
  • Comments Off

Nieuwsbrief nummer 9, 27 oktober 2017

 

Wintertijd

In de nacht van zaterdag op zondag zal de klok een uur worden teruggezet.

Rapporten

Kunnen de leerlingen die de rapporten nog thuis hebben liggen deze met spoed mee terugnemen naar school!

Het Leerkansen Profiel (LKP)

De LKP lessen zijn alweer in volle gang. Alle groepen komen dit schooljaar in aanraking met Kunst, Techniek, Dans en Muziek maar ook Smaak en Kooklessen staan op het programma. Alle leerlingen werken tijdens deze lessen aan hun woordenschat en er wordt bij elke discipline verschillende technieken aangeleerd. De talenten van de leerlingen worden zichtbaar, een mooie ontwikkeling gedurende het hele schooljaar. In deze nieuwsbrief willen wij de LKP Kunst en Muziek verder uitlichten.

 LKP Beeldende Kunst

Alle kinderen hebben bij Beeldende Kunst een portret gemaakt. Bij de onderbouw en groep 3 hebben de kinderen eerst alle onderdelen van het gezicht benoemd. De portretten worden op die manier veel gedetailleerder en het is meteen goed voor de woordenschat. Daarna gingen we de vormen benoemen. Welke vorm heeft je gezicht? En de ogen? Zijn ze echt rond? Nee, ze zijn amandelvormig. De iris en de pupil zijn wel rond. Vanaf groep 5 hebben we met hulplijnen gewerkt. De ogen zitten in het midden van het gezicht als je naar de lengte kijkt en de neus, het midden van de mond, en het midden tussen de ogen zit op de helft van de breedte. Hiervoor hebben we dus hulplijnen gezet. De kinderen leren zo op verhoudingen te letten. In groep 3 hebben we daarna over emoties gewerkt. Hoe voel ik me vandaag en wat verandert in je gezicht als je verbaasd kijkt of boos. Van deze emoties hebben de kinderen een schilderij gemaakt. De meeste kinderen wilden toch graag dat hun portret er blij uitziet, maar er zitten ook verbaasde gezichten tussen.  De kinderen leren met een dunne kwast lijnen maken en met een dikke kwast vlakken. Ook leren ze kleuren mengen.

Omdat het thema van de Kinderboekenweek gruwelijk eng is, hebben de kinderen uit groep 4 en 5 een griezelgezicht geschilderd. Waardoor wordt een gezicht griezelig? Misschien een groene gezichtskleur? Of puntige oren? Een selectie portretten is na de vakantie te bezichtigen in de hal. Kom kijken!

LKP Muziek

Alle leerlingen krijgen op de Erasmusschool muziekles. Het is een échte kans om al je muzikale en creatieve talenten te ontwikkelen! In de onderbouw ligt de focus van de muziekles op het zingen van liedjes. Er wordt ingespeeld op de fantasie van de leerling. Door middel van bewegingen kan een kind een lied, en de betekenis van nieuwe woorden, goed onthouden. Ook spelen de leerlingen allemaal in een orkest. In het orkest spelen de leerlingen op Orff-instrumenten (kleine ritme-instrumenten) en leren zij veel over dynamiek (hard en zacht) en over het spelen van simpele ritmes.

In de middenbouw ligt de focus ook op zingen, maar worden de liedjes veel ingewikkelder qua melodie en tekst. In de middenbouw wordt de leerling creatief uitgedaagd door middel van componeren. Zo moeten de leerlingen een tekst op een bestaande melodie verzinnen en improviseren zij op instrumenten. De leerlingen leren meer over dynamiek en ritmes. Ook wordt er kennis gemaakt met muzieknoten en wordt er aandacht besteed aan de notatie van muzieknoten.

In de bovenbouw is het belangrijk dat je al jouw muzikale kennis kan toepassen. Er worden populaire liedjes gezongen die de leerlingen kennen van de radio. De leerlingen spelen bandstukken op instrumenten zoals keyboards, gitaren en vibrafoons. Zij maken kennis met verschillende soorten muziekgenres: klassiek, pop, jazz, blues et cetera. Muziektheoretisch gaan de leerlingen steeds verder: uiteindelijk is het in groep 8 zelfs de bedoeling dat de leerlingen hun kennis het jaar daarna herkennen tijdens de muzieklessen in de brugklas!

Al met al maak je op de Erasmusschool van groep 1 tot en met 8 dus een hele muzikale en creatieve reis! Benieuwd wat de leerlingen allemaal maken? Wij geven een presentatie op woensdagochtend 21 maart 2017. Meer informatie volgt, maar u bent alvast van harte uitgenodigd.

 

Museumbezoek van groep 3b

Dinsdag 24 oktober ging de groep naar het Museon voor de les ”recyclen“. Op school hadden we al veel lege pakken, flessen, papier, blikken, wc rollen en dozen verzameld. In het Museon moesten we eerst het ”afval” sorteren en we speelden de fabriek na die alles uit moest zoeken. Zo hadden we hiervoor een schijnwerper, magneet, handstofzuiger en weegschaal nodig. Het ging heel goed!

Tot slot mochten we van onze dozen, blikken e.d. muziekinstrumenten knutselen. Ons concert was geweldig. Het was een heel leuke ochtend.

 

Actuele leerling informatie

De Erasmusschool gaat jaarlijks de gegevens van de leerlingen controleren. Het gebeurt regelmatig dat een telefoonnummer niet meer klopt, wat soms lastig kan zijn indien we de ouders moeten bereiken. Ook willen we graag de emailadressen van de ouders ontvangen om contact nog makkelijker te maken. In het loop van het jaar wil de Erasmusschool ook de nieuwsbrief digitaal gaan verzenden.

SCHOOLJAAR 2017/2018

Naam kind:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Groep kind:………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon thuis:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon moeder:…………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon vader:………………………………………………………………………………………………………………………

Extra telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………..

Email adres ouders:……………………………………………………………………………………………………………….

Mag de leerling met foto op de website en/of in de nieuwsbrief               Ja/nee

Bijzonderheden/allergieën:

Mochten er veranderingen in de telefoonnummers of emailadressen plaatsvinden dan kunt u deze bij de leerkracht