Onze school

OBS Erasmus is gevestigd in een gebouw, dat rond 1960 gebouwd is. In 2001 is het gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor het primair onderwijs. In 2014 is er een nieuwe ruimte in gebruik genomen, een multifunctionele ruimte die naast onze school staat. Hierdoor konden wij in overleg met de gemeente en in samenwerking met verschillende organisaties, brede buurtschool “Kleurrijk plus” vormen.

In de deze ruimte is er plek voor de school, een bibliotheek voor de jeugd en niet-mobiele ouderen, welzijn en buitenschoolse opvang. Dit betekent dat er nauw samengewerkt wordt met organisaties, zoals welzijnsorganisaties, kinderopvang, bibliotheek en zorginstellingen. De ‘plus’ geeft aan dat de lestijd wordt gevuld met lessen op het gebied van cultuur, sport, techniek, extra taal en rekenen.

Naast de ruimtes in kleurrijk beschikt de school over:

  • 16 lokalen
  • een speellokaal voor de groepen 1 en 2
  • een gymzaal
  • een personeelsruimte
  • een ruimte voor de directie
  • een ruimte voor de conciërge
  • een ruimte voor de remedial teachers
  • een keuken