naamschool
OBS Erasmus bevindt zich in de wijk Vrederust in Den Haag Zuidwest. Samen met de Petrus Dondersschool en andere partners vormt OBS Erasmus de Brede Buurtschool Kleurrijk. OBS Erasmus verzorgt kwalitatief goed onderwijs en zorgt samen met haar partners voor een afwisselende, rijke en plezierige leeromgeving voor alle kinderen. OBS Erasmus biedt de leerlingen naast een goed inhoudelijk lesprogramma extra lessen op het gebied van kunst, theater, dans, muziek en koken. Door dit aanbod van lessen streeft OBS Erasmus naar de optimale ontwikkeling van de leerlingen.

image002
OBS Erasmus heeft ook oog voor de talenten die onze leerlingen bezitten. Sinds een aantal jaar is de Escamp University/ opgericht. Een geselecteerd groepje leerlingen voeren tal van activiteiten uit op de zaterdag met het doel hun verborgen talenten te ontdekken.
Ook de inzet van ICT zorgt voor een optimale ontwikkeling. Achter Kleurrijk is een Groene tuin aangelegd waar getuinierd kan worden en natuurlessen gegeven.

BBS Kleurrijk biedt ruimte voor extra lesaanbod voor de kinderen. Daar is een kleine bibliotheek die bemand wordt door een paar enthousiaste ouders. In de grote aula kunnen grote bijeenkomsten gehouden worden met de leerlingen en/of ouders. Met de opening van BBS Kleurrijk is een nieuw tijdperk aangebroken voor OBS Erasmus waarin de leerling centraal staat, de kwaliteit van het onderwijs uitstekend is, de ouderbetrokkenheid hoog is en de (leer)omgeving veilig en rijk is voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

school22

 

De leerlingen starten om 8:30 en zijn om 15:30 klaar. Dit komt door het feit dat alle groepen gedurende de schooldag  LKP-lessen volgen. De tussenschoolse opvang is bij OBS Erasmus gratis en wordt geleid door professionals, de meesters Koert en Tim. De doelstelling van de tussenschoolse opvang is de leerlingen te begeleiden en verder te brengen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Obs Erasmus hecht veel waarde aan respectvol gedrag jegens elkaar en streeft ernaar een pestvrije school te zijn.

In het geval dat pesten geconstateerd wordt, zal de school meteen ingrijpen. OBS Erasmus moet een veilige en rijke omgeving zijn en blijven voor onze leerlingen.

De Brede Buurtschool vormt samen met het winkelcentrum het kloppend hart van de wijk Vrederust. Niet alleen voor de leerlingen van de beide scholen, maar ook voor de overige bewoners van de wijk. BBS Kleurrijk kan na schooltijd verschillende activiteiten voor de wijkbewoners huisvesten.

Wat biedt OBS Erasmus in deze Brede Buurtschool

aan ouders en kinderen?

 • Uitstekend onderwijs met de focus op goede resultaten
 • Een veilige en rijke leeromgeving voor uw kinderen
 • Professioneel en goed opgeleid personeel
 • Een school waar respect voor een ieder van heel groot belang is.
 • Een uitgebreid lessenpakket voor onze leerlingen (met creatieve vakken en sport)
 • Kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen door DAK
 • Voorschoolse opvang van 7.30 uur tot begin schooltijd 2,5 tot 12 jarigen door DAK
 • De Voorschool, doorlopende lijn met Peuterspeelzaal Klimhof en groep 1 en 2 van de basisschool.
 • Een uitstekende basisschool met goede resultaten, die voldoet aan alle moderne eisen.
 • Gratis tussenschoolse opvang voor de leerlingen van de basisschool
 • Naschoolse opvang door DAK

hoofdingang