De ouderraad organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten, zoals sportdag, het sinterklaas-, kerst-, paas- en zomerfeest, schoolreis en de afscheidsavond van groep 8. De OR heeft ook tot taak bij de ouders belangstelling te wekken voor de gang van zaken op school.

 

schoolreis2

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder de steun van ouders. De medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school.

Maar ook ouders, die geen deel uitmaken van beide raden zijn actief bij veel activiteiten tijdens en na
schooltijd. Bijvoorbeeld bij : creatieve middagen, niveaulezen, excursies, sportdag, museumbezoek, computeronderwijs, zomerfeest, afscheid groep 8, schoolreis en het maken van verteltassen.

p23

De ouderraad verzorgt de inning van de ouderbijdrage en stelt jaarlijks vast waarvoor deze bijdrage wordt gebruikt. Deze bedraagt € 22,50 per kind per schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wanneer men de ouderbijdrage niet wil betalen, kan het zo zijn dat de leerling wordt uitgesloten voor bepaalde activiteiten, die betaald worden van de ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

De betaling moet voor 1 november gedaan worden. Lukt dit niet dan kan een termijn afgesproken worden, waarbinnen betaald moet zijn. Bij de inschrijving van de leerling wordt er een overeenkomst getekend door de ouders met afspraken over de betaling van de ouderbijdrage.ol1.jpg
Dinsdag 1 september werd onze jaarlijkse ouderinfoavond gehouden. Het begon met een lekkere kop koffie om daarna in de aula van Kleurrijk de stimulerende welkomstspeech van directeur Maurice Keane aan te horen. Vervolgens gingen de ouders naar de groep(en) van hun kind om daar nog meer informatie tot zich te nemen maar nu van de groepsleerkracht(en).
info1
info2
info4
info5
info6
info7
info8info9
info10
info11

info12
info13
info15
info16
info19