Overgang naar het voortgezet onderwijs

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze ambities zijn:

  1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.
  2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.
  3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.
  4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal ophet VO voor te bereiden.
  5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.