Ook in het schooljaar 2020 – 20210 is het continurooster van kracht. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven. Zij lunchen samen met de leerkracht en hebben de kinderen de mogelijkheid om een half uurtje buiten te spelen. Het toezicht op het buitenspelen is geprofessionaliseerd. Dat betekent dat er op het schoolplein leerkrachten en vakleerkrachten toezicht houden. Ook zal er geïnvesteerd worden in nieuw buitenspelmateriaal.

OBS Erasmus heeft twee gespecialiseerde overblijf- coördinatoren t.w. meester Tim en meester Koert aangetrokken om de overblijfstructuur te verbeteren en nog meer te professionaliseren. Belangrijk is dat het buitenspelen veilig, leuk en leerzaam is voor de kinderen. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.

De overblijfcoördinatoren houden elke overblijfdag een registratie bij van gebeurtenissen op het schoolplein die aangepakt moeten worden. Dan is er b.v. sprake van pesten, vechten en kleine ongelukjes.