In BBS Kleurrijk is onze peuterspeelzaal Het Klimhof gevestigd. Het Klimhof bestaat uit 2 peutergroepen en wordt geleid door
professionele leidsters. Via www.xtralocaties.nl/ kunt u de informatie vinden die u nodig heeft.