EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8
SCHOOLJAAR 2018-2019
In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij toelating van basisschoolverlaters tot het vo.
De po-school baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaalemotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. Een duidelijke motivering van het basisschooladvies en de toevoeging van LVS-toet scores aan het OKR dragen bij aan een transparante onderbouwing van het basisschooladvies en bevorderen de communicatie met de ouders en vo-school. Het geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het basisschooladvies tot stand is gekomen.
De basisscholen worden verplicht gesteld om voor de Centrale Eindtoets een schriftelijk schooladvies aan de leerlingen van groep 8 te geven.
Er kan sprake zijn van een heroverweging van het schooladvies als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht werd. De basisschool is dan verplicht om het schooladvies te heroverwegen.
De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging in overleg met de ouders/verzorgers. Echter als het resultaat van de eindtoets PO minder goed is dan verwacht dan mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

In dit document wordt met behulp van een stappenplan een tijdplan uitgezet.

 

 

GROEP 8 OVERZICHT BOVO HAAGLANDEN 2018-2019

 

DATUM ACTIE
7-9-2018 Toestemming ouders voor NIO-onderzoek
oktober Hele groep doet NIO-onderzoek
14 november Scholenmarkt in Kleurrijk: ouders en groep 7/ 8 bezoeken samen markt om scholen te leren kennen
Nov-dec Hele groep maakt CITO-B8 toets
Nov-dec Meegeven concept aanmeldformulieren met voorlopig basisschooladvies en voorkeurslijst,

ivm orientatieperiode op het VO

Januari 2019 Orientatieperiode VO en bezoeken open dagen
7-2-2019 Bepalen definitief basisschooladvies
8-2-2019 Aanmeldformulieren inclusief voorkeurslijsten meegeven aan leerlingen
9-2-2019

t/m

22-2-‘19

Eerste aanmeldperiode leerlingen VMBO, HAVO, VWO (ouders gaan aanmelden op eerste voorkeursschool met unieke aanmeldcode)
4-4-2019 Bericht aan ouders over plaatsing
15-4 Afname eindtoets
eind mei Uitslag eindtoets
eind mei 2019 Heroverweging en mogelijke bijstelling eindadvies
juni 2019 Aanmelden op VO school