Sinds schooljaar 2018-2019 hebben wij een nieuwe ib’er, juffrouw Gieta. Op woensdag geeft juf Gieta les aan groep 1/2 c. De overige dagen verricht juf Gieta ib-werk.

  • N/A
  • N/A