verzuim2

Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid, moet u dit voor schooltijd aan de school melden. Dit kan via de MijnSchoolInfo-app. Heeft de school geen bericht ontvangen, dan bellen wij u na 9.30 uur op. Wilt u ook denken aan de leerplichtige leeftijd, vanaf 4 jaar mag uw kind naar school, maar vanaf 5 jaar moet het naar school. Wij verzoeken u tevens de vakanties te plannen binnen de daarvoor vastgestelde data.

Indien dit niet kan, moet u dit met de school overleggen en moet er een formulier worden ingevuld. Eerder vertrek voor een vakantie is niet toegestaan. Een ouder mag nooit verlof voor de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar aanvragen. Zorg dat de school over de juiste telefoonnummers beschikt!!!!! Bij ongeoorloofd schoolverzuim zal afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag geïnformeerd worden. Ook het te laat komen valt onder schoolverzuim.
Leerplicht controleert de school regelmatig.

verzuim

Absenties
Ons leerling administratie systeem is gekoppeld met de afdeling leerplicht van Den Haag. Dit betekent dat de Erasmusschool streng moet gaan optreden tegen leerlingen die vaak te laat komen en ook afspraken moet gaan maken met ouders waarvan de kinderen veel ziek zijn. Hierbij denken we aan het inschakelen van bijvoorbeeld de schoolarts. Om problemen te voorkomen verzoeken we de ouders om er voor te zorgen dat alle kinderen op tijd op school zijn.