image004

Schoolvakanties schooljaar 2017/2018

Vrijdag 1 september 2017 – Studiedag / Offerfeest (alle leerlingen vrij)

Maandag 18 september 2017 – Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij)

Dinsdag 19 september 2017 – Prinsjesdag (alle leerlingen vrij)

Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 – Herfstvakantie

Donderdag 23 november 2017 – Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij)

5 december 2017 – Sinterklaas. De leerlingen zijn om 12 uur vrij

Vrijdag 22 december t/m 5 januari 2018 – Kerstvakantie

Maandag 15 januari 2018 – Studiedag onderbouw (alle kleuters zijn vrij)

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 – Voorjaarsvakantie

Vrijdag 30 maart 2018 – Goede vrijdag

Maandag 2 april 2018 – 2e Paasdag

Vrijdag 13 april 2018 – Studiedag onderbouw (alle kleuters zijn vrij)

Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018 – Meivakantie

Maandag 21 mei 2018 – 2e Pinksterdag

Maandag 28 mei 2018 – Studiedag onderbouw (alle kleuters zijn vrij)

Vrijdag 15 juni 2018 – Studiedag leerkrachten / Suikerfeest (alle leerlingen vrij)

Vrijdag 6 juli 2018 – Bijeenkomst personeel (alle leerlingen om 15 uur vrij)

Vrijdag 13 juli 2018 – Laatste schooldag (alle leerlingen om 12 uur vrij)

Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 – Zomervakantie


Belangrijke data schooljaar 2017/2018

Dinsdag 29 augustus 2017 – Informatie avond

Woensdag 4 oktober 2017 – Begin Kinderboekenweek. Thema “Gruwelijk eng”

Vrijdag 10 november 2017 – Nationaal schoolontbijt

Woensdag 22 november 2017 – Voortgangsgesprekken

Dinsdag 5 december 2017 – Sinterklaasfeest (alle leerlingen zijn om 12 uur vrij)

Donderdag 21 december 2017 – Kerstdiner 17.00 – 18.30 uur (de leerlingen zijn deze dag om 12 uur vrij)

Woensdag 17 januari 2018 – Thema avond Taal 19.00 – 20.30 uur

Woensdag 24 januari 2018 – Nationale Voorleesdagen

Woensdag 21 februari 2018 – Rapportmiddag/ -avond

Woensdag 14 maart 2018 – Thema avond Vreedzame School 19.00 – 21.00 uur

Woensdag 28 maart 2018 – Grote rekendag

Donderdag 29 maart – Paasontbijt

Dinsdag 17 april 2018 – CITO Eindtoets Groep 8

Woensdag 18 april 2018 – CITO Eindtoets Groep 8

Donderdag 19 april 2018 – CITO Eindtoets Groep 8

Vrijdag 20 april 2018 – Koningsspelen groep 1 t/m 4, Sportdag groepen 5 t/m 8

Woensdag 30 mei 2018 – Schoolorkest (door kinderen voor ouders) 11.30 uur

Maandag 4 juni 2018 – Schoolfotograaf

Woensdag 13 juni 2018 – Sportdag groep 1 t/m 4

Vrijdag 22 juni 2018 – Schoolreisje groep 1 t/m 7

Woensdag 27 juni 2018 – Zomerfeest

Woensdag 4 juli 2018 – Wenochtend. De kinderen maken kennis met hun nieuwe leerkracht

Vrijdag 6 juni – Bijeenkomst personeel (de leerlingen zijn om 15.00 uur vrij)

Woensdag 11 juni 2018 – De leerlingen krijgen hun eindrapport mee