image004

Vrije dagen 2020 – 2021

Dag Datum Activiteit
Maandag 30-8 2020 Eerste schooldag
Dinsdag 15-9 2020 Prinsjesdag – de kinderen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 11-9 2020 Kennismakingsgesprekken
Woensdag 30-9 2020 Opening Kinderboekenweek
Vrijdag 9-10 2020 Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 4-12 2020 Sinterklaasviering (kinderen zijn om 15.00 uur vrij)
Donderdag 17-12 2020 Kerstviering
Donderdag 17-12 2020 Kerstlunch (meer info volgt)
Vrijdag 18-12 2020 De kinderen zijn deze dag vrij
Woensdag 20-1 2021 Start Nationale Voorleesdagen
Zaterdag 30-1 2021 Eind Nationale voorleesdagen
Maandag 15-2 2021 De Vreedzame School – Opening Blok 4
Dinsdag 16-1 2021 Thema avond (o.v.b.)
Vrijdag 12-3 2021 Eerste rapport gaat mee naar huis
Woensdag 17-3 2021 Rapportgesprekken
Donderdag 18-3 2021 Studiedag leerkrachten (de kinderen zijn deze dag vrij)
Woensdag 31-3 2021 Paasontbijt
Donderdag 1-4 2021 De vreedzame School – Afsluiting Blok 4
Dinsdag 20-4 2021 Cito Eindtoets Groep 8
Woensdag 21-4 2021 Cito Eindtoets Groep 8
Vrijdag 23-4 2021 Koningsspelen (de kinderen zijn om 12 uur vrij)
Woensdag 12-5 2021 Studiedag leerkrachten (de kinderen zijn deze dag vrij)
Donderdag 20-5 2021 BST Sportdag Groep 5 & 6
Vrijdag 21-5 2021 BST Sportdag Groep 7 & 8
Dinsdag 25-5 2021 Schoolreisje
Vrijdag 28-5 2021 Schoolfotograaf
Dinsdag 1-6 2021 Studiedag leerkrachten (de kinderen zijn deze dag vrij)
Woensdag 2-6 2021 Kamp Groep 8
Donderdag 3-6 2021 Kamp Groep 8
Vrijdag 4-6 2021 Kamp Groep 8
Woensdag 9-6 2021 Sportdag Groep 1 t/m 4
Donderdag 10-6 2021 Studiedag Kleuterjuffen (de kleuters zijn deze dag vrij)
Dinsdag 15-6 2021 Fort der Verbeelding
Woensdag 16-6 2021 Presentatie Fort der Verbeelding
Woensdag 30-6 2021 Zomerfeest
Donderdag 1-7 2021 Wennen in Groep 2
Woensdag 7-7 2021 Wen halfuurtje
Woensdag 14-7 2021 Tweede rapport gaat mee naar huis
Vrijdag 16-7 Laatste Schooldag – de kinderen zijn om 12 uur vrij

 

 

Vakanties 2020 – 2021

Prinsjesdag 15 september 2020
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 dec. 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 & 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021